Thứ 3 Ngày 17/08/2021

Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo các nội dung chuẩn bị Hội nghị của BTV Tỉnh ủy

Sáng 13/8, Thường trực Tỉnh ủy đã họp nghe báo cáo nội dung chuẩn bị Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; dự thảo Quy định về việc thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung, đề án, văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Sáng 13/8, Thường trực Tỉnh ủy đã họp nghe báo cáo nội dung chuẩn bị Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; dự thảo Quy định về việc thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung, đề án, văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy,  BTV Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; dự thảo Quy định về việc thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung, đề án, văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy,  BTV Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào từng dự thảo văn bản, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu nội dung các ý kiến đóng góp của Thường trực Tỉnh ủy để hoàn thiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; dự thảo Quy định về việc thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung, đề án, văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy,  BTV Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo đúng quy định, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác