Thứ 2 Ngày 30/08/2021

BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo, thảo luận các dự thảo nghị quyết về xây dựng và phát triển đô thị

Sáng 26/8, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị lần thứ 26 thảo luận về dự thảo các nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; sửa đổi, thay thế một số Quy định của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức, bộ máy và các nội dung theo thẩm quyền.

Sáng 26/8, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị lần thứ 26 thảo luận về dự thảo các nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; sửa đổi, thay thế một số Quy định của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức, bộ máy và các nội dung theo thẩm quyền.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc sáng ngày 26/8.

Tại phiên họp buổi sáng 26/8, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu, nêu ý kiến nhằm xây dựng, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết như: đánh giá kết quả đạt được, nhất là nguyên nhân chủ quan, khách quan, quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển đô thị Phủ Lý và đô thị trên địa bàn tỉnh…

Theo đó, các đại biểu cho rằng: các nghị quyết cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất đai; tập trung xây dựng, phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng giao thông, có các điểm nhấn đô thị; làm tốt công tác tuyên truyền, giải phóng mặt bằng; thực hiện các giải pháp phát triển KT-XH, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nhà ở cho công nhân lao động; phát triển đô thị gắn với văn hóa; đào tạo, bố trí… cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đô thị; đánh giá, dự báo tình hình, nhất là tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghị quyết... 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến về 2 dự thảo nghị quyết, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận thấy: các đại biểu thống nhất cao với các dự thảo nghị quyết, Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Trong đó, lưu ý các nghị quyết phải bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, điều kiện thực tế của tỉnh xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu các giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trưc Tỉnh ủy phát biếu ý kiến tại hội nghị.

Cùng đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến một số giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả các dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy như: Hoàn thiện về xây dựng quy hoạch, nhất là quy hoạch về đô thị. Tập trung phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn; quan tâm xây dựng nhà ở cho nhiều phân khúc từ thấp đến trung bình đảm bảo nhu cầu của người dân và công nhân; phát triển dịch vụ, thương mại, quan tâm xây dựng hạ tầng xã hội, nhất là trường học, cơ sơ y tế. Mặt khác, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đô thị, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phát triển đô thị nhưng phải đảm bảo văn hóa truyền thống của Hà Nam, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh – quốc phòng và phòng chống dịch bệnh; tăng cường kết nối vùng, giữa các địa bàn, địa phương. Cùng đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đô thị.

Đối với dự thảo nghị quyết về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nghị quyết cần làm rõ hơn các giải pháp phát triển KT-XH, trong đó hướng về thương mại, dịch vụ, hoàn thiện quy hoạch. Xây dựng các điểm nhấn là các dự án nhà ở đồng bộ và hiện đại. Tập trung xây dựng đô thị xanh, thông minh, bền vững, chính quyền số; coi trọng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Ưu tiên tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển đô thị cho Phủ Lý. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đô thị… Phát triển đô thị Phủ Lý là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đảm bảo AN-QP và bảo vệ môi trường. 

Buổi chiều, BTV Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp.

Nguồn Báo Hà Nam

 

Các tin khác