Thứ 2 Ngày 30/08/2021

Chiều 26/8, BTV Tỉnh ủy thảo luận dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản trên địa bàn

Chiều 26/8, tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 26, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã thảo luận về dự thảo nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Chiều 26/8, tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 26, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã thảo luận về dự thảo nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết. Trong đó, tập trung đánh giá rõ hơn về kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản. Nêu các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; chính quyền các cấp, ngành cần phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác điều hành, quản lý đồng thời tăng cường sự giám sát của HĐND và MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản; tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục tồn tại, hạn chế sau thanh tra, kiểm tra…

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biếu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày các dự thảo nghị quyết của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện nghị quyết. Bổ sung, làm rõ một số nội dung như: vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm túc vi phạm, khắc phục tồn tại sau thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, coi trọng việc quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung các văn bản về quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; cân nhắc, xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu trong nghị quyết đảm bảo sát thực với điều kiện thực tế, có tính khả thi; tiến hành rà soát các dự án chậm triển khai, triển khai không hiệu quả, có biện pháp xử lý theo quy định…

Theo chương trình hội nghị lần thứ 26, ngày mai 27/8, BTV Tỉnh ủy tiếp tục làm việc.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác