Thứ 2 Ngày 30/08/2021

BTV Tỉnh ủy thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 27/8, tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 26, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; sửa đổi, thay thế một số Quy định của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức, bộ máy và các nội dung theo thẩm quyền.

Ngày 27/8, tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 26, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; sửa đổi, thay thế một số Quy định của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức, bộ máy và các nội dung theo thẩm quyền

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại phiên họp buổi sáng 27/8, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX. Các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu, thảo luận làm rõ về các vấn đề cụ thể trong Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, như: nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, ủy viên BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; quan hệ công tác của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy… 

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo về các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy nghiên cứu, cho ý kiến về những sửa đổi, bổ sung nhằm phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm, quyền hạn của ủy viên BCH, ủy viên BTV và Thường trực Tỉnh ủy, bảo đảm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX được xây dựng chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. 

Theo chương trình, chiều 27/8, BTV Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi Quyết định số 690- QĐ/TU, ngày 28/12/2018 của BTV Tỉnh ủy quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo, xin ý kiến BTV Tỉnh ủy về việc bãi bỏ Quyết định 266-QĐ/TU, ngày 28/5/2012 của BTV Tỉnh ủy về quy định bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp phòng; BTV cho ý kiến về dự thảo Quy định về thẩm định, thẩm tra các nội dung, văn bản, đề án trình Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác