Thứ 5 Ngày 17/11/2016

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong thực hiện công tác dân vận, ngày 05/10/2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

      Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong thực hiện công tác dân vận, ngày 05/10/2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận chỉ đạo Hội nghị.


       Hội nghị đã đánh giá kết quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh giai đoạn 2011-2016; Thông qua dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021. Hội nghị trực tiếp nghe 04 ý kiến thảo luận của các đơn vị: Ban Dân vận huyện ủy Lý Nhân, Ban Dân vận huyện ủy Thanh Liêm, Công an Thành phố Phủ Lý và Công an huyện Duy Tiên về phối hợp thực hiện công tác dân vận.
      Căn cứ vào 06 nội dung phối hợp trong giai đoạn 2016-2021, đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận đã đặc biệt nhấn mạnh 05 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để công tác dân vận giữa hai ngành đạt hiệu quả cao nhất./.

Nguyễn Thị Khương - Ban Dân vận Tỉnh ủy

Các tin khác