Thứ 2 Ngày 26/12/2016

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2016

Sáng ngày 17/11/2016, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2016.

      Sáng ngày 17/11/2016, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2016.

      Về dự có Đ/c Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đ/c Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh...

Các đại biểu dự phiên họp

      Phiên họp đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh trong tháng 11; thảo luận, thống nhất chương trình hoạt động tháng 12/2016. Trong tháng 11, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát sinh. Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh được quan tâm chỉ đạo, có chuyển biến tích cực. Công tác giám sát của các ban HĐND tỉnh tập trung vào những nội dung cụ thể, sát thực như: Giám sát tình hình thực hiện pháp luật trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh”. Ngoài ra, các ban của HĐND tỉnh cũng xây dựng dự thảo một số quy chế và kế hoạch thẩm tra đối với các báo cáo, kế hoạch, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII.

      Đối với chương trình hoạt động tháng 12/2016, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2016. Các ban của HĐND tỉnh tập trung hoàn thiện các văn bản sau giám sát, phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo nghị quyết kỳ họp. Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày. Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ cho ý kiến đối 08 báo cáo và 20 tờ trình về việc ban hành các nghị quyết của HĐND.

Đại biểu thảo luận tại phiên họp

     Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến nhất trí cao với thời gian và dự kiến nội dung của kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII. Một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh sớm gửi các báo cáo, tờ trình tới các ban của HĐND tỉnh để có cơ sở thẩm tra; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổng hợp nhanh các ý kiến kiến nghị của cử tri; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó đặc biệt quan tâm tới các vấn đề hạ tầng giao thông, môi trường, giáo dục...

Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu kết luận phiên họp

     Phát biểu kết luận phiên họp, Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi tiếp thu ý kiến của các đại biểu; giải trình, làm rõ thêm một số vấn mà các đại biểu quan tâm. Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổng hợp ý kiến của cử tri gửi tới UBND tỉnh để UBND tỉnh phân cho các ngành trả lời. Đối với các báo cáo, kế hoạch, tờ trình của kỳ họp cuối năm, Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện để các ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra; các ban của HĐND tỉnh chủ động liên hệ với các ngành để kịp thời thẩm tra các văn bản. Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với thời gian và chương trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm như dự kiến. Các báo cáo trình tại kỳ họp là báo cáo tóm tắt. Đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn phải gắn với việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri./.

Nguồn tin "hanam.gov.vn"

Các tin khác