Thứ 6 Ngày 25/11/2016

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2016

Ngày 26,27/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2016. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

     

       Ngày 26,27/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2016. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

       Trong 2 ngày, 234 học viên là cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH tỉnh đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt 4 chuyên đề: Đổi mới và tăng cường việc tham mưu các lĩnh vực khoa giáo trong công tác Tuyên giáo; vận dụng những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII vào giảng dạy lí luận chính trị; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nắm bắt và định hướng DLXH; viết tin bài báo chí. Hội nghị là dịp cán bộ ngành tuyên giáo trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo nhiệm kỳ 2015-2020.

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần khẳng định những  nỗ lực của ngành tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh; đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của báo cáo viên và tinh thần học tập, nghiên cứu nghiêm túc của học viên. Đồng thời đề nghị toàn ngành tuyên giáo cần xác định những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ hiện nay, từ đó quyết tâm cao trong đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, để công tác tuyên giáo bám sát thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực.

Như Quỳnh

Các tin khác