Thứ 6 Ngày 25/11/2016

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an Tỉnh Hà Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020

Chiều 18/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự có đồng chí Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Trưởng các phòng chuyên môn của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh...

      Chiều 18/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự có đồng chí Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Trưởng các phòng chuyên môn của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh...

     

      Chương trình hợp tác giữa 2 cơ quan nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, công tác công an trong giai đoạn cách mạng hiện nay; tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hai cơ quan. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa hai cơ quan trong tuyên truyền công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Theo đó chương trình phối hợp công tác phải được cụ thể hóa bằng các hoạt động, việc làm thường xuyên và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; đảm bảo thiết thực, hiệu quả; định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

     Tại buổi lễ đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020.

     Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp giữa 2 đơn vị trong thời gian qua, đồng thời cũng nhấn mạnh: Chương trình hợp tác của 2 cơ quan ký kết đã xác định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm của mỗi cơ quan để hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Việc ký kết Chương trình phối hợp là một bước phát triển mới, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa 2 cơ quan nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, công tác công an trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                      Phòng VHVN

Các tin khác