Thứ 4 Ngày 30/11/2016

Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Sáng ngày 24/11, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; trưởng, phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Thường trực HĐND tỉnh, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Phủ Lý; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và 170 giám đốc doanh nghiệp

      Sáng ngày 24/11, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; trưởng, phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Thường trực HĐND tỉnh, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Phủ Lý; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và 170 giám đốc doanh nghiệp.

      Các đại biểu đã nghe Tiến sỹ Nguyễn Thắng - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm khoa học và xã hội Việt Nam giới thiệu những đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; một số tác động tiềm năng của cuộc cách mạng lần thứ tư đến phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và hàm ý chính sách.

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh Cuộc CMCN lần này có sự thay đổi nhanh chóng và rộng khắp, tác động lớn cả về kinh tế, xã hội và môi trường ở tất cả các cấp độ: toàn cầu, khu vực và trong từng quốc gia, địa phương, đặt các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp trước những yêu cầu về nâng cao trình độ quản lý và tốc độ ra quyết định để tận dụng các cơ hội phát triển nếu không muốn bị tụt hậu xa hơn. Vì vậy, các cơ  nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy để phục vụ, kiến tạo phát triển, khuyến khích khởi nghiệp; nghiên cứu, chọn lọc, đổi mới định hướng đầu tư phát triển bằng nguồn lực của Nhà nước, đồng thời có chiến lược, định hướng thu hút đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với sự thay đổi của cuộc Cách mạng; nghiên cứu, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, địa phương, doanh nghiệp mình nhằm nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

                                         Kim Phượng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam

Các tin khác