Thứ 3 Ngày 13/12/2016

Hội nghị tổng kết phối hợp chỉ đạo công tác Tuyên giáo trong lực lượng vũ trang năm 2016

Sáng ngày 23/11/2016, tại Hà Nam, Cục chính trị Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang năm 2016.

      Sáng ngày 23/11/2016, tại Hà Nam, Cục chính trị Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang năm 2016.

     Về dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 3; đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương); lãnh đạo Ban Tuyên giáo và lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự 09 tỉnh, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3.

      Năm 2016, Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy đã phối hợp, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương, nhất là vào thời điểm nhạy cảm, diễn ra các sự kiện chính trị. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: chất lượng, hiệu quả trao đổi thông tin hai chiều trước những vấn đề mới, nổi cộm còn mức độ; phối hợp trong chỉ đạo đấu tranh, phản bác âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, trong chỉ đạo tổ chức các phong trào, các cuộc vận động nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước có địa phương, có thời điểm chưa sâu, ít điển hình, mô hình tiên tiến để phổ biến, nhân rộng trong LLVT Quân khu...

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp chỉ đạo giữa Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy trong năm 2016. Để thực hiện tốt chủ đề năm 2017: “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng vũ trang địa phương”, Thiếu tướng yêu cầu Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy cần tiếp tục phối hợp chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin hai chiều giữa Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy, chú trọng thông tin về những vấn đề có liên quan đến công tác Tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương.Xây dựng cho cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, thực hiện tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện.

                                         Kim Phượng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam

Các tin khác