Thứ 4 Ngày 30/11/2016

Huyện ủy Duy Tiên: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2016

Sáng ngày 23/11/2016, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2016.

Sáng ngày 23/11/2016, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2016.

      Dự hội nghị có Đồng chí Trần Văn Bảng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thị trấn.
 


Các đại biểu dự hội nghị

Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu khai mạc hội nghị

      Tham dự hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công tác tuyên truyền đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035; Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở (thôn, xóm, phố).
 


Đ/c Trần Văn Bảng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh triển khai các nội dung bồi dưỡng
 

      Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thêm những kiến thức cơ bản, những quan điểm mới của Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao trình độ nhận thức, kiến thức cơ bản để nhìn nhận đúng đắn, khắc phục lệch lạc, nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn và cuộc sống. Cùng với đó là bổ sung thêm kiến thức nhằm nâng cao kỹ năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động lãnh đạo và quản lý ở cơ sở./.

Nguồn "duytien.gov.vn"

Các tin khác