Thứ 4 Ngày 30/11/2016

Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai 5 Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015- 2020

Chiều ngày 24/11/2016 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai 5 Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015- 2020

      Chiều ngày 24/11/2016 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai 5 Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015- 2020

 

            Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức- Tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố; đ/c Bùi Hồng Tiến- phó Bí thư thường trực Thành ủy; các đồng chí trong BTV Thành ủy, Ban chấp hành đảng bộ Thành phố, lãnh đạo HĐND- UBND thành phố, trưởng phó các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, các đồng chí Bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND các phường xã…

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt 5 Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/4/2016 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/4/2016 về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035; Nghị quyết số 06 ngày 30/6/2016 về “xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/6/2016 về đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vừng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020.

    Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch của Thành ủy về học tập, triển khai thực hiện 05 nghị quyết chuyên đề trên nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản được nêu trong 05 nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cổng thông tin điện tử Thành phố Phủ Lý

Các tin khác