Thứ 3 Ngày 13/12/2016

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở VH,TT&DL

Sáng 29/11, Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở VH,TT&DL về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

      Sáng 29/11, Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở VH,TT&DL về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

DSC_5356.jpg

      Đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL đã báo cáo với đồng chí Bí thư và đoàn công tác của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011-2016; trong đó nhấn mạnh đến tình hình triển khai thực hiện NQ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và việc thực hiện các chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy Hà Nam. Năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện NQ đại hội Đảng các cấp, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đơn vị đã  tham mưu xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Tam Chúc đến năm 2030; Đề án chống xuống cấp bảo tồn, tôn tạo di tích tỉnh Hà Nam; Đề án quảng bá, xúc tiến du lịch và nhiều văn bản pháp quy liên quan đến cơ chế, chính sách về lĩnh vực ngành quản lý…Các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh diễn ra trong năm đã được ngành tổ chức quy mô, chất lượng, an toàn thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và quảng bá rộng rãi mảnh đất con người Hà Nam đến bạn bè trong nước và Quốc tế. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý văn hóa, di sản văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn được quan tâm thực hiện với nhiều chuyển biến tích cực, góp phần gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa của địa phương, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Tính đến hết tháng 11/2016 đơn vị đã hoàn thành  90% nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác…. Cùng với thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ thường xuyên, Sở VHTT&DL chú trọng thực hiện các chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy. Cụ thể là: NQ 07 về đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 – 2020;  Các kết luận của Bí thư Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng dự án Nhà thi đấu đa năng; Về phương án quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương huyện Lý Nhân…

      Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của Sở VHTT&DL tại hội nghị cũng thẳn thắn chỉ rõ một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó nguyên nhân được xác định là do đội ngũ cán bộ ở một số lĩnh vực còn thiếu và yếu, nhất là các chuyên gia giỏi về nghệ thuật, thể thao cấp tỉnh, cấp huyện. Cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động gặp nhiều  khó khăn do phần lớn các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở chưa đồng bộ, khó phát huy hiệu quả. Chế độ đãi ngộ cho tài năng nghệ thuật của Hà Nam còn thấp hơn so với nhiều tỉnh lân cận nên chưa thu hút được lớp diễn viên trẻ có tài năng. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy chính quyền còn hạn chế do nhận thức chưa đầy đủ về vai trò vị trí của việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

DSC_5364.jpg

      Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được; đồng thời đề nghị trong thời gian tới ngành VHTT&DL cần nghiên cứu khai thác yếu tố kinh tế trong văn hóa bởi đây là lĩnh vực tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội; xem xét, tổng  kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện các NQ, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lĩnh vực văn hóa từ nhiệm kỳ trước mà hiện nay vẫn đang thực hiện để tiếp tục có những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch về du lịch, thay đổi tư duy, nhận thức về phát triển du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch, đổi mới hoạt động, phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch… Về lĩnh vực văn hóa thể thao đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị tập trung cho phát triển các phong trào tại cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu cư; tăng cường quản lý tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn; đề xuất cơ chế quản lý các cơ sở và thiết chế văn hóa thể thao lớn. Tiếp tục thực hiện vai trò là cơ quan tham mưu tổ tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng các sự kiện trọng đại, trước mắt tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Nam và ngày tết cổ truyền của dân tộc…Khẳng định vị trí, tầm quan trọng của lĩnh vực văn hóa trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể CBCCVC Sở VHTT&DL tăng cường đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đơn vị không ngừng phát triển; đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, cần phấn đấu để tạo được điểm nhấn trong bản đồ du lịch quốc gia 

Nguồn tin "hanamtv.vn"

Các tin khác