Thứ 6 Ngày 09/12/2016

Hội phụ nữ Công an tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 16/11, Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua của phụ nữ công an nhân dân giai đoạn 2012 – 2016 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Ngày 16/11, Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua của phụ nữ  công an nhân dân giai đoạn 2012 – 2016 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo tổng kết khẳng định: những năm qua, Hội phụ nữ công an tỉnh đã đổi mới cách thức, phương pháp và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả gần 30 mô hình, công trình, phần việc do phụ nữ Công an tỉnh đảm nhận”. Tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên đăng ký xây dựng gia đình đạt chuẩn mực “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phối hợp tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền pháp luật, tổ chức thăm, tặng quà cho gần 400 trường hợp là gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, khuyết tật với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng…

      Tại hội nghị, hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác… góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

      Trong dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 37 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

                                                                     Như Quỳnh

Các tin khác