Thứ 6 Ngày 09/12/2016

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; học tập các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 28/10/2016, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; học tập các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Sáng ngày 28/10/2016, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; học tập các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội… Hội nghị được truyền hình trực tiếp đến toàn bộ cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

       Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và một số điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW so với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

       Các đại biểu nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo giới thiệu các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là phong cách dân chủ, gần dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Kế hoạch Số 17-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo giới thiệu một số nội dung tại hội nghị

    Qua hội nghị giúp cho các đảng viên nắm được những nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,qua đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Nguồn tin "hanam.gov.vn"

Các tin khác