Thứ 6 Ngày 09/12/2016

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2016

Sáng 8/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12/2016. Dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Lê Thị Thanh Hương, TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

      Sáng 8/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12/2016. Dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Lê Thị Thanh Hương, TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

      Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin về tổng quan tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017. Cụ thể, năm 2016, nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế -xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Các cân đối vĩ mô được đảm bảo, dự trữ ngoại tệ ở mức cao, kiểm soát được lạm phát. Tăng trưởng GDP chậm hơn nhưng động lực tăng trưởng được duy trì, cả năm ước đạt 6,3 – 6,5%. Đặc biệt, Việt Nam đã xuất siêu trở lại, có nhiều tín hiệu phát triển tích cực của ngành nông nghiệp, nhất là sản xuất rau quả ứng dụng công nghệ cao. Năm 2017, đặt trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, Việt Nam chủ động tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: (1)Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tiết kiệm ngân sách, giải quyết nợ công, tăng cường chống tham nhũng lợi ích nhóm (2)Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; xây dựng “hàng rào kỹ thuật” trước hội nhập, bảo vệ sản xuất trong nước (3) Phát triển văn hóa xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; (4) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; (5) Xây dựng Chính phủ kiến tạo vì người dân, thực hiện nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương...

      Các báo cáo viên cũng được thông tin về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với đặc trưng cơ bản là vạn vật kết nối Internet (IoT) và các hệ thống kết nối Internet (IoS) với quy mô, tốc độ phát triển chưa từng có trong lịch sử. Cuộc cách mạng lần thứ tư đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam; tạo ra những tiềm năng, cơ hội đồng thời đặt ra những thách thức cho bài toán phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam thời gian tới.

      Định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí Lâm Phương Thanh, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; kết quả kỳ họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017. Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội cần phân tích rõ bối cảnh chung của thế giới, những khó khăn của đất nước trước thiên tai (hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt...); sự cố môi trường biển miền Trung...để thấy được sự cố gắng phấn đấu của cả nước trong năm 2016 và chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; các hoạt động kỷ niệm trong tháng 12, tập trung vào kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)...Chủ động tuyên truyền phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là các thông tin bịa đặt, vu khống trên mạng xã hội để củng cố niềm tin của nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác