Thứ 5 Ngày 22/12/2016

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Trong hai ngày ngày 20 và 21 tháng 12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bằng hình thức truyền hình trực tiếp

      Trong hai ngày ngày 20 và 21 tháng 12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bằng hình thức truyền hình trực tiếp. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội quần chúng của tỉnh và hơn 42.000 đảng viên học tập tại 275 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu và truyền đạt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết.

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự thảo nội dung chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo nội dung chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 06, Kết luận số 09 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

      Hội nghị đã dành ½ ngày để thảo luận các nghị quyết và chương trình hành động của tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng thực hiện Nghị quyết, viết thu hoạch cá nhân.

      Cũng tại Hội nghị, Tỉnh ủy đã phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, qua đó tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

      Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng cần chỉ đạo quán triệt, thực hiện các Nghị quyết nghiêm túc, có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và yêu cầu của việc đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình hiện nay, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đưa Hà Nam phát triển nhanh và bền vững.

Minh Nguyệt- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ảnh "hanam.gov.vn"

Các tin khác