Thứ 2 Ngày 26/12/2016

Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tổng kết công tác năm 2016

Sáng ngày 23/12, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, nghe báo cáo Đề án xây dựng trung tâm hành chính công của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

      Sáng ngày 23/12, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, nghe báo cáo Đề án xây dựng trung tâm hành chính công của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.
 
cchc1.jpg
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
      Năm 2016, công tác CCHC tiếp tục được các cấp, ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước đột phá mới trong quản lý điều hành. Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các cấp, ngành đã tập trung làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Hiện tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh là 1.937 thủ tục; đã đơn giản hóa 1132/1937 thủ tục (đạt 57,41%). Thông qua việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, tỉnh đã ban hành mới 278 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 90 thủ tục; bãi bỏ 26 thủ tục; cắt giảm 257/365 thủ tục ban hành mới và sửa đổi bổ sung. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công tiếp tục được quan tâm thực hiện. 100% các cơ quan đã triển khai hiện đại hóa hành chính; sử dụng hệ thống thư điện tử. Một số cơ quan, đơn vị đã xây dựng, triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nhiều dịch vụ công trực tuyến được áp dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

      Đối với Đề án xây dựng trung tâm hành chính công (TTHCC) cấp tỉnh được xây dựng gắn với mục tiêu tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng dịch vụ công, giải quyết thủ tục nhanh chóng, công khai, minh bạch. Theo đó, Hà Nam phấn đấu đến năm 2020, 95% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ 3,4, giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết TTHC so với quy định, 100% TTHC được giải quyết tại trung tâm hành chính công các cấp. Dự kiến, trung tâm hành chính công cấp tỉnh được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối quý II năm 2017, trụ sở đặt tại Cục thuế tỉnh cũ, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý.

cchc2.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

      Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại liên quan đến cải cách hành chính, đề ra giải pháp khắc phục như: Vấn đề phân cấp quản lý, cắt giảm các TTHC, tách dịch vụ công, hiện đại nền hành chính, việc vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử của tỉnh, những giải pháp thực hiện Trung tâm hành chính công của tỉnh như: tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, nguồn lực. Thái độ, trách nhiệm của cán bộ làm công tác hành chính, nhất là bộ phận “một cửa” và “ một cửa liên thông”; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, cơ chế giám sát của Ban chỉ đạo CCHC trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ làm TTHC...

cchc.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành trong năm 2017 cần nghiêm túc xác định CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, từ đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020; rà soát phân cấp, cân đối nguồn lực thực hiện CCHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các TTHCC cấp hyện và cấp tỉnh theo đúng tiến độ. Các cơ quan, đơn vị lựa chọn cán bộ, công chức có năng lực, trình độ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC tại TTHCC của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, các cơ quan chức năng nghiên cứu thuê hạ tầng công nghệ thông tin; phân kỳ đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động cho TTHCC theo từng giai đoạn; nghiên cứu chế độ đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cán bộ làm việc tại TTHCC; thường xuyên tổ chức họp báo, thông tin kịp thời kết quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin "hanamtv.vn"

Các tin khác