Thứ 2 Ngày 26/12/2016

Xuất bản sách ảnh “Hà Nam - 20 năm đổi mới và phát triển”

Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh vừa xuất bản cuốn sách ảnh “Hà Nam- 20 năm Đổi mới và Phát triển (1997-2017)”. Với 167 bức ảnh, cuốn sách gồm ba phần: Khái quát về tiềm năng, lợi thế của Hà Nam; Thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa -xã hội, an ninh- quốc phòng của tỉnh qua 20 năm đổi mới; Định hướng phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

      Tỉnh ủy- HĐND - UBND tỉnh vừa xuất bản cuốn sách ảnh “Hà Nam- 20 năm Đổi mới và Phát triển (1997-2017)”. Với 167 bức ảnh, cuốn sách gồm ba phần: Khái quát về tiềm năng, lợi thế của Hà Nam; Thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa -xã hội, an ninh- quốc phòng của tỉnh qua 20 năm đổi mới; Định hướng phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

      Không chỉ giới thiệu hình ảnh Hà Nam- một tỉnh năng động và phát triển có sức hấp dẫn về thu hút đầu tư trong khu vực đồng bằng Bắc bộ, cuốn sách còn là tư liệu có ý nghĩa giáo dục truyền thống vẻ vang, ý chí khắc phục khó khăn, trở ngại, tinh thần đoàn kết phấn đấu vươn lên của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

      Đây là một trong những ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam (01/01/1997- 01/01/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ II.

Như Quỳnh - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác