Thứ 3 Ngày 10/01/2017

Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Sáng 10/1, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

      Sáng 10/1, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thế Trang
 

      Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã thông qua báo cáo tổng kết công tác XDĐ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Năm 2016, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân; tập trung tuyên truyền sâu rộng, công khai, minh bạch đến CBĐV và nhân dân về các chủ trương mới trong lãnh đạo phát triển KT-XH. 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

      Công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới.

      Nhờ đó, năm 2016 toàn tỉnh thực hiên hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26/28 chỉ tiêu KT-XH đề ra, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao như: Tổng sản phẩm GRDP tăng 11,62%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4%; 26 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu ngân sách xấp xỉ 4.700 tỷ đồng; sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, thu hút đầu tư tăng cao đặc biệt là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh đạt trên 720 triệu USD, nhiều dự án lớn được khởi công.

      Các chủ trương mang tính đột phá trong phát triển KT-XH của tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo như chủ trương thực hiện tích tụ ruộng đất bàn giao cho doanh nghiệp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính,... các hoạt động VH-XH diễn ra sôi nổi. Đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, ANCT-TTATXH được giữ vững...

      Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 được Tỉnh ủy xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

      Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nghị quyết chuyên đề; thực hiện cải cách hành chính, quý II/2017 hoàn thành xây dựng, đi vào vận hành Trung tâm hành chính công của tỉnh, của thành phố Phủ Lý, Kim Bảng, Duy Tiên, Lý Nhân.

      Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất 28 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH theo kế hoạch đã đề ra. Trọng tâm phấn đấu: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trên 11%, GRDP bình quân đầu người đạt 54,8 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế năm 2017 phấn đấu đạt: Nông, lâm, ngư nghiệp: 10,7%, công nghiệp- xây dựng: 60,7%, dịch vụ: 28,6%; thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 5.500 tỷ đồng; năng suất lao động đạt 91 triệu đồng/người; Kim Bảng, Duy Tiên đạt tiêu chí huyện NTM; giữ vững ổn định chính trị, TTATXH.

      Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, phân tích những nguyên nhân của kết quả đó cũng như nguyên nhân những tồn tại hạn chế. Đồng thời, đề xuất kiến nghị bổ sung những giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm qua. 
 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

      Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu năm 2017: cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng; nắm chắc các chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương.

      Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả Chị thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

      Đổi mới nâng cao chất lượng công tác KTGS; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác phòng, chống tham nhũng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị- xã hội, ... Đặc biệt chú ý đổi mới công tác học tập lý luận chính trị; Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện nghiêm công tác đảm bảo AN-QP, các nhiệm vụ phát triển KT-XH như: Thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp. Hoàn thành quy hoạch nông nghiệp đến năm 2025, định hướng 2030; tiếp tục thực hiện tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mỗi xã thực hiện ít nhất 1 mô hình sản xuất rau, củ, quả sạch với quy mô 1ha trở lên..., tiếp tục chú trọng xây dựng NTM hiệu quả, bền vững.

      Đối với công nghiệp: Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh gắn với bảo vệ môi trường. Trong thương mại- dịch vụ: thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ có giá trị cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực khai thác khoáng sản, đất đai, môi trường; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội...

Theo "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác