Thứ 4 Ngày 11/01/2017

Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chiều ngày 10/01/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh; Thường trực, lãnh đạo ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hóa, Khoa giáo; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

      Chiều ngày 10/01/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh; Thường trực, lãnh đạo ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ngành trong khối Tư tưởng-Văn hóa, Khoa giáo; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

      Theo báo cáo, năm 2016, công tác tuyên giáo của tỉnh có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Toàn ngành đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy kịp thời quán triệt, triển khai học tập và tổ chức tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Làm tốt công tác định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm nhân ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Mở lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo; tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học; biên tập và phát hành sách ảnh nhân kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Nam...Công tác nắm bắt dư luận xã hội, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng từng bước được nâng lên góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

      Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo và các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế ngành tuyên giáo cần khắc phục, như: việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo chưa đi vào chiều sâu, chưa thực sự sát với tình hình mới; công tác nắm bắt dư luận xã hội còn thiếu tính phát hiện, dự báo; công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số điểm học chỉ thị, nghị quyết còn yếu dẫn đến chất lượng học tập chưa cao. Công tác phát hiện, biểu dương gương điển hình tiên tiến còn hạn chế, chưa nhiều tấm gương có sức lan tỏa lớn. Việc đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch còn thiếu sắc bén. Công tác tham mưu và phối hợp có lúc, có việc còn chưa kịp thời...

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh 05 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ để phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là 05 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; Nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác tuyên giáo; Định hướng nội dung tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nắm bắt, kịp thời phản bác các thông tin trái chiều và Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

      Thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ ngành Tuyên giáo trong tỉnh, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực, cụ thể hóa những việc ngành Tuyên giáo trong tỉnh cần làm ngay trong năm 2017 để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại diện các tập thể nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

      Nhân dịp này, có 6 đồng chí được nhận kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Tuyên giáo Đảng”. 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016 được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác