Thứ 5 Ngày 19/01/2017

Đảng ủy Công an tỉnh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 11/1, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trương Minh Côn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh

      Ngày 11/1, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trương Minh Côn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh

 Đại tá Trương Minh Côn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ.

      Năm 2016, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai Chỉ thị số 02 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân; chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021… Chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”, không để phát sinh “điểm nóng”. Trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự giảm 4,19%, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, xử lý hiệu quả tình trạng xe quá khổ, quá tải…góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các chi bộ cơ sở thuộc đảng ủy cơ sở 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và các cá nhân tiêu biểu 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2011 - 2015

      Phát biểu tại hội nghị Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả mà các chi, đảng bộ cơ sở đã đạt được trong năm 2016, trong đó có 86,2% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân; tập trung triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, cấp ủy cấp trên, trọng tâm là chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tăng cường việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm; nâng cao chất lượng công tác điều tra, giải quyết án, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ trọng án và các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tạm giam, tạm giữ, thi hành án, không để can phạm nhân tự sát, trốn khỏi nơi giam, giữ nhất là trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

 Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

      Năm 2016, Đảng bộ Công an tỉnh có 86,2% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị có 6 chi, đảng bộ cơ sở thuộc đảng bộ Công an tỉnh và 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 23 cá nhân tiêu biểu 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2011 – 2015 được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen./. 

Công an tỉnh Hà Nam

Các tin khác