Thứ 3 Ngày 14/02/2017

Ban Chỉ đạo 94 triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chiều 13/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh đã họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Chiều 13/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh đã họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 94 chủ trì hội nghị.

 

Năm 2016, thực hiện Chỉ thị số 34- CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư (Khóa X) về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa”,  Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của Chỉ thị 34 của Ban Bí thư tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị…

Kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 34 là nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và đảng viên và nhân dân trong tỉnh về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa” được nâng lên rõ rệt; các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để ổn định tình hình an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa cũng được các cơ quan báo chí địa phương tập trung làm tốt; công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ về văn hóa phẩm được các ngành chức năng tăng cường, chặt chẽ; duy trì, phát huy có hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị được tiến hành thường xuyên…, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh thống nhất đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34 của Ban Bí thư. Trong đó, chú trọng chỉ đạo quán triệt sâu sắc tinh thần của Chỉ thị; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 94 nhấn mạnh: Năm 2017 và những năm tiếp theo, tình hình diễn biến hoạt động của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp; quá trình phát triển kinh tế - xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh chính trị; vẫn còn một bộ phận nhân dân và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức có nhận thức hạn chế, chưa nêu cao tinh thần cảnh giác..., chính vì vậy, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh cần tiếp tục tập trung bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy thực hiện hiệu quả Chỉ thị 34 gắn với tình hình cụ thể của tỉnh.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên trong Ban Chỉ đạo chủ động nắm tình hình và tham gia giải quyết kịp thời những nảy sinh ngay từ cơ sở. Ban chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành văn bản về tăng cường thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư.

Trong đó, chú trọng tham mưu cho BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm nắm chắc tình hình, tập trung tuyên truyền, phản bác những luận điệu sai trái, kiên quyết đấu tranh, đấu tranh kịp thời những âm mưu diễn biến hòa bình, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư; giải quyết đơn thư… trên địa bàn tỉnh.

Khối cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa tư tưởng tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, phát hiện kịp thời những thông tin sai lệch để chấn chỉnh, xử lý… 

Theo "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác