Thứ 4 Ngày 15/02/2017

Công an tỉnh Hà Nam: Phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Ngày 14/2, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an; Thiếu tướng Đào Gia Bảo - Cục trưởng cục Công tác Chính trị; đại diện các đồng chí lãnh đạo MTTQ tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban dân vận Tỉnh ủy. Về phía Công an tỉnh có Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh.

  Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tập trung vào 7 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Công an tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động. Xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sỹ. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ Công an. Tổ chức tốt việc tiếp thu ý kiến nhân dân về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

 

 Đại tá Trương Minh Côn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản Hội nghị

 

Tại lễ phát động, Đại tá Trương Minh Côn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”; Kế hoạch sô 337 của Bộ Công an về tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Thông tri số 08 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với lực lượng Công an tỉnh trong thực hiện cuộc vận động. Sau đó, đại diện các lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã ký giao ước thi đua thực hiện hiệu quả cuộc vận động.

 Đại diện các lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã ký giao ước thi đua thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 


 

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an đánh giá cao, biểu dương Công an Hà Nam đã chủ động triển khai kịp thời Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Các đồng chí nhấn mạnh, để cuộc vận động đạt hiệu quả cao nhất, ngay sau lễ phát động, Công an tỉnh Hà Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng Công an trong tỉnh triển khai cuộc vận động sát với chức năng, nhiệm vụ, thiết thực, tránh phô trương hình thức. Quá trình triển khai phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , 07 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động thực hiện cuộc vận động.

Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận tại Lễ phát động cuộc vận động“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.  

Qua cuộc vận động, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc đối với cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trước yêu cầu, nhiệm vụ “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nam, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH ./.

Các tin khác