Thứ 4 Ngày 01/03/2017

Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TW, ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 04-TT/TU, ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam; Kế hoạch số 01/KH- CCB ngày 26/8/2016 của Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Nam; Thông tri số 01-TT/ĐUKDN ngày 31/8/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

      Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TW, ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 04-TT/TU, ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam; Kế hoạch số 01/KH- CCB ngày 26/8/2016 của Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Nam; Thông tri số 01-TT/ĐUKDN ngày 31/8/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch và tổ chức Đại hội điểm tại Hội CCB Công ty khai thác công trình thủy lợi Hà Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công rực rỡ.

Đồng chí Mai Quanh Trinh - Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

      Ngày 27, 28/02/2017 Hội CCB Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Mai Quang Trinh, Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB công ty trong phát triển sản xuất kinh doanh, bảo vệ trật tự an toàn của công ty. Đồng chí khẳng định hội viên Hội CCB công ty đã được rèn luyện, thử thách qua nhiều môi trường công tác, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhiều đồng chí giữ những cương vị chủ chốt của công ty. Dù trên các cương vị công tác khác nhau, song hội viên Hội Cựu chiến binh công ty luôn gương mẫu trong công việc, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hội đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn động viên Cựu chiến binh và Cựu quân nhân trong công ty giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn quan tâm giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ trong công ty, nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chăm lo giúp đỡ nhau về vật chất và tinh thần, làm tốt công tác tình nghĩa trong nội bộ Hội, trong công ty và ngoài xã hội.

      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 đồng chí, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên đúng cơ cấu, đủ số lượng.


Ban Chấp hành hội CCB Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn Khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.

      Đến ngày 28/02/2017, 16/16 tổ chức cơ sở Hội CCB trong Khối đã tổ chức thành công đại hội theo kế hoạch đề ra. Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung xây dựng văn kiện và đề án nhân sự để chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022./.

Nguyễn Phúc

Các tin khác