Thứ 4 Ngày 08/03/2017

Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 1,2; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và quý II năm 2017

Chiều 06/03/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 1,2; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 và qúy II năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

      Chiều 06/03/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 1,2; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 và qúy II năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

      Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

      Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp thu và đề nghị các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động; giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo thành công Đại hội Hội CCB Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022; và các nhiệm vụ trong tâm của Đảng bộ trong thời gian tới.

Nguyễn Phúc

Các tin khác