Thứ 6 Ngày 10/03/2017

Công an tỉnh Hà Nam: Chúc mừng cán bộ, hội viên Hội phụ nữ nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) và kỷ niệm 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các đồng chí đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng, động viên cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an tỉnh.

      Nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) và kỷ niệm 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các đồng chí đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng, động viên cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an tỉnh.

      Thay mặt các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành thích của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ, Công an tỉnh đạt được trong những năm qua, góp phần cùng các lực lượng Công an trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đại diện cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đại tá Trần Ngọc Hợi - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đại diện cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đại tá Phạm Hoài Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đại diện cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

      Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn, thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”./.

Dương Hồng Quang – Công an tỉnh Hà Nam

Các tin khác