Thứ 3 Ngày 14/03/2017

Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH triển khai mô hình “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 14/3, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Sáng ngày 14/3, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Toàn -Phó Cục trưởng Cục chính trị - Bộ Công an; Đại tá Đinh Mạnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH Bộ Công an; Trung tá Chu Hữu Phú - Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Tổng Cục Cảnh sát; đồng chí: Trần Đức Thuần - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy  trực thuộc Tỉnh ủy..

      Hội nghị đã được nghe quán triệt những nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung là: tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị; gắn với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, nâng cao chất lượng các mặt công tác; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, đạo đức của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác… Sau khi nghe quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05 và dự thảo Kế hoạch của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH xây dựng mô hình điểm, đại diện các tập thể, cá nhân của Đảng bộ Phòng CSQLHC về TTXH đã tích cực thảo luận, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn công tác, đặc thù của đơn vị mình để trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và tổ chức ký kết thực hiện mô hình “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn thể CBCS trong đơn vị thể hiện sự quyết tâm thực hiện Cuộc vận động thông qua các phát biểu hưởng ứng, tiểu phẩm "Theo chân Bác" và ca khúc “Nguyện theo chân Bác” của Nhạc sỹ Xuân Oanh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động, đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, qua đó xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó tổ chức cho 100% đang viên, cán bộ, chiến sỹ đăng ký, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa mô hình “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành một nội dung học tập, thực hiện xuyên suốt để toàn đảng viên, cán bộ, chiến sỹ phấn đấu học tập, rèn luyện trên tất cả các mặt công tác. Thông qua việc thực hiện mô hình “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, nâng cao bản lĩnh trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Việc triển khai, thực hiện mô hình luôn gắn kết, lồng ghép chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chỉ thị 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua khác.

      Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Đại tá Nguyễn Văn Trung -Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công an Tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh trong việc tổ chức Hội nghị điểm của Tỉnh  về triển khai thực hiện mô hình về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh . Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới Đảng bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng như Công an các đơn vị, Công an các huyện, thành phố cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhân thức cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Chi, Đảng bộ mình về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của các Chỉ thị số 05; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cần phải phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, địa phương và yếu tố đoàn kết nội bộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải luôn gắn kết, lồng ghép chặt chẽ với phong trào thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; việc thực Chỉ thị 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; việc thực hiện Nghị quyết TW4 – Khóa XII… Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác thi đua, khen thưởng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh./.

  Tiểu phẩm “Theo chân Bác”

 

 Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh ký giao ước thi đua
thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM” .

                                                                              Lan Anh – Mạnh Hà

Các tin khác