Thứ 2 Ngày 20/03/2017

Đại hội Hội Cựu chiến binh liên cơ quan Tỉnh ủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022

Ngày 17/3/2017, Hội CCB Liên cơ quan UBKT Tỉnh ủy - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ban Nội chính Tỉnh ủy - Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ngày 17/3/2017, Hội CCB Liên cơ quan UBKT Tỉnh ủy - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ban Dân vn Tỉnh ủy -  Ban Nội chính Tỉnh ủy - Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Cán bộ, hội viên Hội CCB liên cơ quan Tỉnh ủy dự Đại hội

      Đến dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có các đồng chí thay mặt cấp ủy, lãnh đạo cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Ban Thường vụ Hội CCB khối các cơ quan tỉnh.

      Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, cán bộ, hội viên Hội CCB liên cơ quan Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III đã đề ra. Công tác xây dựng Hội có bước phát triển cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chất lượng hoạt động của Hội được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Điều lệ và quy định của Hội CCB Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, Hội CCB Liên cơ quan Tỉnh ủy luôn được công nhận trong sạch, vững mạnh.

      Phát huy những kết quả đạt được,khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2017 – 2022 là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; tích cực tham gia vào việc cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủở cơ sở, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh...

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh liên cơ quan Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục; đề nghị Hội tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Vũ Nguyên Đán - Chủ tịch Hội CCB liên cơ quan Tỉnh ủy khóa III tặng hoa chúc mừng BCH khóa IV

      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB liên cơ quan Tỉnh ủy khóa IVgồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu CCB khối các cơ quan tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đỗ Văn Thắng- Đảng ủy khối CCQ tỉnh

Các tin khác