Thứ 3 Ngày 21/03/2017

Học và làm theo Bác ở Chi bộ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Phải củng cố hơp tác xã cho tốt...Muốn hợp tác xã tốt phải nâng cao tinh thần làm chủ, làm chủ xóm làng, làm chủ hợp tác xã, làm chủ đất nước của nhân dân. Làm chủ hợp tác xã là phải coi công việc của hợp tác xã như công việc của mình”.

      Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Phải củng cố hơp tác xã cho tốt...Muốn hợp tác xã tốt phải nâng cao tinh thần làm chủ, làm chủ xóm làng, làm chủ hợp tác xã, làm chủ đất nước của nhân dân. Làm chủ hợp tác xã là phải coi công việc của hợp tác xã như công việc của mình”.

       Thực hiện lời dạy của Người, chi bộ HTX dịch vụ nông nghiệp xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam luôn xác định học và làm theo Bác chính là lãnh đạo đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Phát triển chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao đời sống nhân dân địa phương, góp phần xây dựng dân giầu, nước mạnh chính là làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Vì thế, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp luôn sát sao đồng hành, hỗ trợ bà con xã viên. Đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, từ khâu cày bừa bằng máy cày lớn, thu hoạch bằng máy gặt đến sử dụng xe đưa thóc về tận sân từng hộ gia đình giúp bà con xã viên tiết kiệm thời gian, sức lao động, chi phí.

      Năm 2016, tổng diện tích gieo cấy lúa đạt 289,53 ha, năng suất lúa cả năm đạt 121 tạ/ha. Để tận dụng thời gian nông nhàn, tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã đã động viên, hướng dẫn nông dân trồng cây vụ đông, sản xuất cây hàng hoá, có ký kết bao tiêu sản phẩm. HTX đã sát cánh cùng người nông dân từ khâu chọn giống, trồng cây đến khi thu hoạch nên đã đem lại lợi nhuận lớn cho người nông dân. Tổng sản lượng thu cả cây lúa và cây hoa màu năm 2016 ước đạt trên 26 tỉ đồng. Tổng đàn lợn hơi xuất chuồng là 25.500 con, đàn lợn sữa 22.000 con, đàn gia cầm, thuỷ cầm là 60.000 con.

Tham quan mô hình sản xuất cây vụ đông của HTXDVNN An Ninh

      Ngoài nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ các thành viên chăn nuôi, trồng trọt và làm tốt các khâu dịch vụ để đảm bảo năng suất, HTX Dịch vụ nông nghiệp xã An Ninh còn tiếp tục duy trì việc canh tác trên diện tích đất thuê của dân. Từ năm 2013, HTX đã thuê lại của nhân dân 5ha để trồng hoa màu ngắn ngày như ngô nếp xuất khẩu, trồng cà rốt. Năm 2015, Ban quản trị HTX đã mạnh dạn chuyển sang trồng cây ăn quả ngắn ngày như cam canh, bưởi diễn... đem lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa. Thực hiện chủ trương của tỉnh, của huyện, năm... HTXDVNN xã An Ninh tiến hành triển khai việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Theo đó, HTX thuê lại 5 ha đất nông nghiệp của 80 hộ dân tại xứ đồng Sa Giang để quy hoạch trồng trên 3 nghìn hốc cây cam đường.

      Những việc làm tâm huyết, sáng tạo của HTX đã mang lại hiệu quả lao động cao cho bà con xã viên. Người nông dân không phải đi đâu xa mà vẫn có thể phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên đồng đất quê hương mình. Với những kết quả đạt được, HTX Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh nhiều năm là lá cờ đầu trong phong trào sản xuất kinh doanh của huyện, chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đã được vinh danh tại Hội nghị sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc năm 2012 và nhiều Hội nghị thi đua khen thưởng quan trọng khác của tỉnh nhà.

Phòng VHVN

Các tin khác