Thứ 3 Ngày 21/03/2017

Đảng ủy Công an Tỉnh Hà Nam học tập và làm theo lời Bác

Ngay khi Bộ Chính trị khoá XI ban hành Chỉ thị 03-CT/TW, Ðảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã xác định việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, quan trọng nhằm xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

      Ngay khi Bộ Chính trị khoá XI ban hành Chỉ thị 03-CT/TW, Ðảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã xác định việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, quan trọng nhằm xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

      Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 được đảng uỷ Công an tỉnh chỉ đạo gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Quán triệt tinh thần chỉ đạo đó, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đảng bộ công an 6 huyện, thành phố đã tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Kết quả thực hiện làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại thi đua của cấp ủy, tổ chức đảng, của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đồng thời lấy đó làm căn cứ để thực hiện công tác cán bộ. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hà Nam luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng cán bộ, chiến sỹ; ra Thông báo Biểu dương 1 lần/quý, phát huy hiệu quả việc ghi gương “Sổ vàng người tốt, việc tốt”; tổ chức tập huấn, làm điểm trước khi phổ biến nội dung chuyên đề. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 đã có 125 lượt tập thể, 196 lượt cá nhân được đảng ủy Công an tỉnh ghi gương người tốt, việc tốt; 38 tập thể, 181 cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng (trong đó, 18 lượt tập thể và cá nhân được Bộ Công an biểu dương trong toàn lực lượng). Đơn vị công an tỉnh được thứ trưởng Bộ công an gửi thư khen; được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015.

         

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC64) ký cam kết triển khai
mô hình điểm “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân
phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

      Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục có nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Triển khai mô hình điểm cấp tỉnh: "Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên đăng tải tin, bài tuyên truyền trên trang tin điện tử Công an tỉnh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề để nâng cao nhận thức, thống nhất về hành động, quyết tâm xây dựng toàn lực lượng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

      Nhờ triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03, bước đầu triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05, nhiều năm liền đảng uỷ Công an tỉnh luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ đó góp phần đắc lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phòng VHVN

Các tin khác