Thứ 4 Ngày 29/03/2017

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh

Thực hiện chương trình công tác tháng 3/2017, vừa qua Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh do đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm phó Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh cùng lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp) làm việc với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

      Thực hiện chương trình công tác tháng 3/2017, vừa qua Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh do đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm phó Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh cùng lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp) làm việc với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

      Theo báo cáo, năm 2016 và đầu năm 2017 CụcTHA đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, Chỉ thị 02/CT-UBND, ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thi hành án dân sự; các văn bản liên quan đến công tác thi hành án dân sự của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Bộ Tư pháp, Công an, Tài chính,... và các quy chế phối hợp giữa cục THADS với các cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp, Sở tài chính, TN&MT, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Nam, BHXH tỉnh,... Ngoài ra tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật về đất đai, hình sự, dân sự và các văn bản pháp luật khác thông qua hoạt động thi hành án tại cơ sở. Kết quả công tác thi hành án dân sự trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017 đạt trên 90% về việc; 40% về tiền. Việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU; thông tri số 27-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 02 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn và quy chế phối hợp liên ngành ngày càng đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh, nhiều việc khó khăn, phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm; tăng thu ngân sách cho địa phương; thu hồi tài sản cho tổ chức, công dân đạt được hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, thi hành án dân sự là việc khó, người phải thi hành án phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, nhiều trường hợp không có điều kiện thi hành dẫn đến số việc còn tồn đọng nhiều.

BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Cục Thi hành án

      Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh biểu dương thành tích của Cục Thi hành án tỉnh, đồng thời chỉ đạo Cục Thi hành án tỉnh bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 49-NQ/TW, chương trình công tác của ngành, của Ban Chỉ đạo THA tỉnh, thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ: Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị địa phương trong công tác tuyên truyền về luật THADS để người dân hiểu và chấp hành; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn động kéo dài; chú trọng bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và chấp hành viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

 Lê Phú Mẫn

Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam

 

 

Các tin khác