Thứ 4 Ngày 29/03/2017

Ban đoàn kết công giáo Huyện Lý Nhân tổ chức Tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo, giai đoạn 2011-2017

Sáng ngày 28/3/2017, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị điểm tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và kiện toàn Ban Đoàn kết Công giáo nhiệm kỳ 2017-2022.

      Sáng ngày 28/3/2017, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị điểm tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và kiện toàn Ban Đoàn kết Công giáo nhiệm kỳ 2017-2022. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Tâm - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Nam, đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo đại diện Thường trực huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và các phòng, ban, ngành chức năng huyện Lý Nhân; Ông Đoàn Đức Thuận - Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, đại diện Thường trực Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố và 62 ông, bà đại diện cho các Tổ Đoàn kết, các giáo dân tiêu biểu của huyện Lý Nhân tham dự hội nghị.

Thư ký hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước
của đồng bào Công giáo huyện Lý Nhân, giai đoạn 2011 - 2017

      Giai đoạn 2011 – 2017, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lý Nhân, đồng bào công giáo cùng Nhân dân trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết lương giáo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Từng xứ, họ đạo trên địa bàn huyện động viên giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp và giáo hội phát động; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao dân trí, phòng chống các tệ nạn xã hội, sống đạo tình thương và thể hiện niềm tin tôn giáo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hòa nhập gắn bó với các phong trào thi đua yên nước của địa phương. Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương và đường hướng giáo hội gắn bó với dân tộc. Với những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2017, đã có 04 tập thể và 06 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Đoàn Đức Thuận - Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết công giáo tỉnh đã ghi nhận các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2011 – 2017, đề nghị Ban Đoàn kết Công giáo huyện Lý Nhân tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, sống tốt đời đẹp đạo” với 10 nội dung “7 tốt đời” và “3 đẹp đạo”. Hội nghị tiến hành kiện toàn Ban Đoàn kết Công giáo huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 25 ông, bà uỷ viên, trong đó có 5 vị tham gia Thường trực (có 01 Trưởng ban, 02 Phó ban, 02 uỷ viên thường trực). Hội nghị cũng đã tiến hành bầu 26 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Phòng Tôn giáo- Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Các tin khác