Thứ 2 Ngày 03/04/2017

Hội nghị triển khai mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 30/3/2017, Chi bộ 4 - Đảng bộ sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp”.

      Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 30/3/2017, Chi bộ 4 - Đảng bộ sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp”.

      Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Văn Hanh - TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Oang - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thay mặt Chi bộ và đại diện các phòng liên quan ký cam kết thực hiện

      Hội nghị đã được nghe quán triệt nội dung kế hoạch, nghị quyếtcủa Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư và dự thảo kế hoạch, nội dung cam kết thực hiện của Chi bộ 4 về thực hiện mô hình điểm. Đại diện các tập thể, đảng viên trong Chi bộ tích cực hưởng ứng và ký cam kết thực hiện, thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đ/c Lại Văn Hanh - TUV, Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh phát biểu chỉ đạo

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Văn Hanh - TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Oang - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Chi bộ 4 trong việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị triển khai mô hình điểm của Đảng ủy khối và Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề nghị trong thời gian tới Chi bộ cần đẩy mạnh việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc xây dựng và thực hiện mô hình điểm… Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, bình xét thi đua tập thể, cá nhân hàng năm...

Đ/c Nguyễn Văn Oang - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu chỉ đạo

      Đây là đơn vị thứ 02 được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Nam triển khai xây dựng mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”theo kế hoạch đề ra.

Đỗ Văn Thắng 

Các tin khác