Thứ 3 Ngày 11/04/2017

Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam: Thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam “về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, giai đoạn 2016-2020”,

      Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam “về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, giai đoạn 2016-2020”, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Chi ủy tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, công chức trong Ban để thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm.

      Xác định chuyển đổi vị trí việc làm để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức trong Ban đồng thời để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Quý I/2017, Ban đã thực hiện chuyển đổi vị trí 03 công chức, trong đó có 02 đồng chí nữ đảm bảo công khai, minh bạch, khoa học, hợp lý, đúng quy trình, quy định. Sau một thời gian chuyển đổi, bước đầu mang lại kết quả, cán bộ sớm thích nghi, năng động; chú trọng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm công tác. Đồng thời, qua chuyển đổi vị trí việc làm, bản thân cán bộ công chức cũng hiểu hơn về các vị trí việc làm trong Ban; từ đó, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cán bộ, công chức, các phòng nghiệp vụ và Văn phòng Ban .

      Chuyển đổi vị trí công tác đang dần phát huy hiệu quả để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong Ban.

Đoàn Thị Phương Anh

Các tin khác