Thứ 3 Ngày 11/04/2017

Đảng ủy Quân sự ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QSQP Quý II/2017

Ngày 11/4/2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quý II/2017, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị

      Ngày 11/4/2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quý II/2017, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị. Theo báo cáo đánh giá, Quý I/2017, Đảng ủy Quân sự đã lãnh đạo phối hợp bảo vệ ANCT,TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng; triển khai lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ: Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về công tác Quốc phòng địa phương; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017, đảm bảo số lượng, chất lượng, công khai, dân chủ, đúng luật; tổ chức ra quân huấn luyện; phối hợp với lực lượng công an nắm chắc tình hình tham ưu Tỉnh uỷ, UBND tinh lãnh đạo ,chỉ đạo kịp thời không để xảy ra đột xuất ,bất ngờ , bảo đảm an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, các sự kiện chính trị, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm và làm việc tại địa phương. Công tác quản lý tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ được tăng cường. Công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội của lực lượng vũ trang tỉnh đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy - Bí thư  Đảng ủy Quân sự tỉnh kết luận Hội nghị

      Kết luận Hội nghị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo quý II/2017 cần tập trung: (1) Công tác lãnh đạo thực hiện chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh. (2) Duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thao; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh phức tạp. (3) CTĐ, CTCT tăng cường quản lý, làm tốt công tác tư tưởng của bộ đội; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, chỉ đạo thành công Đại hội thi đua quyết thắng cấp cơ sở giai đoạn 2012-2017; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, bảo đảm chặt chẽ đúng đối tượng. (4) Triển khai thực hiện Đề án chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm theo đúng Đề án; quản lý bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng quy trình, đảm bảo hệ số kỹ thuật cao; (5) Thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của BCH TW Đảng (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức sơ kết 03 năm và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiện tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”./.

Lê Phú Mẫn

Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

Các tin khác