Thứ 5 Ngày 13/04/2017

UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Khoa học và Công nghệ

Chiều 30/3, UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa Bộ KH&CN với UBND tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2021.

Chiều 30/3, UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa Bộ KH&CN với UBND tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2021.

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại lễ ký kết.

      Tham dự lễ ký kết có đồng chí Chu Ngọc Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương có liên quan.

      Chương trình phối hợp nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp giữa hai bên trong chỉ đạo điều hành các hoạt động KH&CN; tập trung nguồn lực của Bộ KH&CN để xây dựng, tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ, nâng cao tiềm lực KH&CN địa phương; đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào thực tiễn, giải quyết những vấn đề then chốt để xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh trọng điểm về nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ KH&CN tại lễ ký kết.

      Chương trình phối hợp giữa 2 bên được thống nhất với các nội dung trọng tâm: Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN hướng vào hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; tập trung xây dựng các dự án thúc đẩy liên kết ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tạo vùng sản xuất vệ tinh cho các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ KH&CN trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất nông sản; xây dựng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để giải quyết các vấn đề về môi trường của tỉnh Hà Nam.

      Triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng dụng và đổi mới công nghệ cho khu vực doanh nghiệp; đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN cho các tổ chức KH&CN của tỉnh; hỗ trợ xây dựng và phát triển các doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng đề án, dự án nhằm triển khai thực hiện chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn.

      Hoàn thiện cơ chế chính sách và nhiệm vụ giải pháp để hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng bảo hộ tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù có lợi thế của tỉnh. Giai đoạn 2017-2019, tập trung nguồn lực để thực hiện một số nhiệm vụ ưu tiên như: Xử lý môi trường, phát triển sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ đổi mới công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo…

      Trên cơ sở những nội dung đã ký kết, Bộ KH&CN sẽ hỗ trợ Hà Nam xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN bằng nguồn kinh phí từ các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí tăng kinh phí sự nghiệp KH&CN, kinh phí đầu tư phát triển KH&CN hàng năm để Hà Nam thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phối hợp.

      Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc cử cán bộ thường xuyên phối hợp giúp đỡ hỗ trợ đối với Sở KH&CN và các đơn vị liên quan thuộc tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN trên địa bàn.

      Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Bộ KH&CN đã phối hợp, hỗ trợ tỉnh xây dựng, triển khai các nội dung, chương trình nhằm thúc đẩy các hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh phát triển.

      Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chương trình phối hợp này có ý nghĩa  rất quan trọng trong phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Thực hiện chương trình phối hợp, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ KH&CN khi thực hiện nhiệm vụ, trong đó có các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia tại tỉnh.

      Chỉ đạo Sở KH&CN tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn. Đảm bảo bố trí đủ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng năm để đối ứng thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình phối hợp. Chỉ đạo các cấp, ngành huy động đội ngũ cán bộ, trí thức tích cực thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình phối hợp…

Nguồn "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác