Thứ 5 Ngày 13/04/2017

Huyện ủy Duy Tiên: Đánh giá nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II, năm 2017

Sáng ngày 11/4/2017, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị Đánh giá nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II, năm 2017; Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

      Sáng ngày 11/4/2017, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị Đánh giá nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II, năm 2017; Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Nguyễn Đức Vượng - TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

      Quý I/2017, Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Duy Tiên đã ban hành 02 nghị quyết, 03 thông tri và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo trên các lĩnh vực; cho ý kiến vào dự thảo các đề án của UBND huyện; làm việc với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 52 tân binh lên đường nhập ngũ; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 59 đảng viên mới kết nạp. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy các cấp thực hiện nghiêm túc chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; thực hiện kiểm tra 08 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 17 tổ chức Đảng. Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát đối với 06 cơ quan, đơn vị về Luật Ngân sách; 02 ban của HĐND huyện tổ chức 9 cuộc giám sát về công tác khám chữa bệnh và thực hiện chính sách người có công, chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện; Công tác Dân vận đã tập trung nắm tình hình đời sống nhân dân, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các nội dung xây dựng mô hình “dân vận khéo”; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tổ chức các hoạt động mừng các ngày lễ lớn; tham gia thực hiện mô hình về tích tụ, tập trung ruộng đất; ủng hộ công trình thi đua hướng về phụ nữ và trẻ em; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022…Cùng với công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng được quan tâm, chỉ đạo nghiêm túc, nhờ đó, Quý I, Sản xuất Công nghiệp-TTCN-XD trên địa bàn duy trì tăng trưởng đã tạo nguồn hàng ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 5.133,7 tỷ đồng, tăng 12,25% (giá SS 2010) so với cùng kỳ năm 2016; Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 72,950 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2016; văn hóa - xã hội diễn ra sôi động; Các chế độ chính sách đối với người có công, hỗ trợ cho người nghèo được bảo đảm theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát.…

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng - TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, nắm chắc tình hình ở địa phương, cơ sở; Tập trung nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật; nắm chắc và phản ánh đúng, kịp thời tình hình sinh hoạt chi bộ thôn, xóm; Chỉ đạo, kiểm tra các xã xây dựng NTM theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và tiếp tục hoàn thành các tiêu chí đăng ký thực hiện năm 2017; chỉ đạo 03 xã đăng ký hoàn thành NTM, phấn đấu cuối năm 2017 huyện đạt chuẩn NTM; Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị; cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang, phát triển đô thị Duy Tiên theo Chương trình phát triển đô thị Duy Tiên, giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; Quan tâm tới tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tình hình an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, an ninh tín ngưỡng, an ninh tôn giáo; Quan tâm tới hoạt động của các hội đoàn thể; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ…/.

Huyện ủy Duy tiên

Các tin khác