Thứ 3 Ngày 18/04/2017

Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 14/4/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

      Sáng ngày 14/4/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

      Trong 5 ngày, các học viên đã được học 5 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là lớp học đầu tiên do Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh tổ chức được học tập, nghiên cứu giáo trình, tài liệu mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đã bổ sung những nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đ/c Phạm Trung Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức lớp học trao giấy chứng nhận cho các học viên xuất sắc

Đ/c Lại Văn Hanh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh phát biểu bế giảng lớp học

      Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Lại Văn Hanh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm giảng dạy của các đồng chí giảng viên, sự nỗ lực, nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập của các học viên và sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức lớp học. Đồng chí nhấn mạnh việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng là việc làm cần thiết nhằm bổ sung những kiến thức cơ bản giúp quần chúng ưu tú xác định động cơ phấn đấu đúng đắn trước khi vào Đảng. Khẳng định những kiến thức được trang bị từ khoá học này sẽ giúp cho học viên vững bước hơn nữa, tự tin vào bản thân hơn, cố gắng phấn đấu hơn nữa, rèn luyện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị giao cho, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

      Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Nguyễn Anh Tho – BTG Đảng ủy khối CCQ tỉnh

Các tin khác