Thứ 3 Ngày 18/04/2017

Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

Chiều ngày 14/4/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

      Chiều ngày 14/4/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

      Dự hội nghị có các đồng chí đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

      Quý I năm 2017, các cấp uỷ từ khối đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 04-NQ/TW của BCHTW Đảng khoá XII. Kịp thời kiện toàn, củng cố cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng khi có biến động. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc,  từng bước chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh khối chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022…

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị các cấp uỷ trong khối cần chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, trong đó tập trung thực hiện tốt việc đăng ký làm theo Bác của tập thể và cá nhân năm 2017; tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình điểm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 04 - NQ/TW của BCHTW Đảng khoá XII; đẩy mạnh công tác quản lý đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chú trọng giám sát thường xuyên; lãnh đạo các đoàn thể tổ chức đại hội theo kế hoạch đề ra.

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác