Thứ 3 Ngày 18/04/2017

Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai phương hướng , nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2017.

Sáng ngày 5/4/2017, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai phương hướng , nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2017.

      Sáng ngày 5/4/2017, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai phương hướng , nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2017. Dự hội nghị có đ/c Bùi Hồng Tiến - phó Bí thư TT Thành ủy, đ/c Phạm Văn Quân - Ủy viên BTV Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố, lãnh đạo các đơn vị khối khoa giáo Thành phố, trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy các phường, xã.

      Quý I năm 2017, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu giúp Ban thường vụ Thành ủy ban hành 06 công văn, 03 kế hoạch,  04 hướng dẫn và 03 báo cáo để chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung cơ bản của Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, học tập chuyên đề năm 2017… Tuyên truyền các chính sách về thu hồi đất, GPMB thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng và tổ chức hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội . Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan mở 1 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 cho 50 học viên là tân binh lên đường nhập ngũ và 01 lớp nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân vận ở cơ sở. Chỉ đạo đảng ủy 3 đơn vị phường Liêm Chính , Liêm Chung, Châu Sơn  hoàn chỉnh và xuất bản  cuốn lịch sử đảng bộ địa phương. Đôn đốc các chi, đảng bộ  xây dựng kế hoạch triển khai thực  hiện cuộc thi viết “ Những tấm gương làm theo Bác”. Triển khai xây dựng 3 mô hình điểm của Thành phố về học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh . Tiếp tục đẩy mạnh việc  học tập và làm theo  Bác gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng: Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

      Quý II năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị trong Quý II, tuyên truyền thực hiện những chủ trương chính sách về công tác GPMB để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ hàng tháng cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên để phục vụ công tác tuyên truyền. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4….

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu tập trung thảo luận, đánh giá về công tác thực hiện triển khai mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  bổ sung và hoàn thiện cuốn lịch sử đảng bộ xã Liêm Tuyền…những kết quả đạt được cũng như những mặt tồn tại, hạn chế.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đ/c Bùi Hồng Tiến -  phó bí thư TT Thành ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban tuyên giáo Thành ủy là: Tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, đẩy mạnh triển khai mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục nắm bắt kịp thời, chủ động báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đôn đốc đảng ủy các phường, xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương./.

Thúy Nga – Đức Quang

Các tin khác