Thứ 2 Ngày 24/04/2017

Đảng ủy xã Liêm Tuyền tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 14/4/2017 Đảng ủy xã Liêm Tuyền tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Sáng ngày 14/4/2017 Đảng ủy xã Liêm Tuyền tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Dự hội nghị có đ/c Phạm Văn Quân- ủy viên BTV Thành ủy, trưởng ban Tuyên giáo thành ủy; đ/c lãnh đạo Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã, cùng các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn xóm của xã Liêm Tuyền, các hội, đoàn thể, các đồng chí trong ban giám hiệu, bí thư , phó bí thư Trường Tiểu học Liêm Tuyền.

      Thực hiện  chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch  số 41 của BTV Thành ủy Phủ Lý và kế hoạch số 01 ngày 23/3/2017 của đảng ủy xã Liêm Tuyền. Đảng ủy xã Liêm Tuyền đã chọn chi bộ Trường Tiểu học Liêm Tuyền là đơn vị đăng ký thực hiện mô hình điểm học tập và làm theo phong cách “đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học”. Chi bộ  Trường Tiểu học Liêm Tuyền có tổng số 18 đ/c cán bộ giáo viên, công nhân viên và tổng số 312 em học sinh. Toàn chi bộ có  10 đảng viên , chiếm tỷ lệ 55,5% cán bộ đảng viên và quần chúng của đơn vị. Trong những năm qua,  100% cán bộ đảng viên và quần chúng trong  chi bộ luôn chấp hành  tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là 1 tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo do công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình điểm  về “đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học”, chi bộ  Trường Tiểu học đã đề ra các tiêu chí và giải pháp cụ thể như :  Phấn đấu  100% cán bộ giáo viên , nhân viên chấp hành tốt các quy định của ngành, không vi phạm pháp luật.  Khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ và phương tiện hỗ trợ trong dạy và học, tích cực làm đồ dùng dạy học, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.  Mỗi gia đình cán bộ giáo viên đều đạt chuẩn về gia đình  văn hóa.  Thực hiện tốt cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”…

      Tại Hội nghị, đại diện chi bộ Trường Tiểu học, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã đã cùng nhau ký cam kết thực hiện mô hình điểm học tập và làm theo phong cách “đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học”.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Phạm Văn Quân -  ủy viên Ban thường vụ Thành ủy - trưởng Ban Tuyên Giáo đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của chi bộ Trường Tiểu học  trong việc triển khai xây dựng  mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí cũng mong muốn để mô hình đi vào hoạt động, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, mỗi cán bộ giáo viên và đảng viên trong chi bộ cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần phê và tự phê bình trong kiểm điểm đánh giá, xếp loại Đảng viên, không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ giáo viên để đảng viên và nhân dân rèn luyện noi theo./.

Thúy Nga – Xuân Hòa

Đài phủ lý

Các tin khác