Thứ 2 Ngày 24/04/2017

Cần đề cao trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ của người đảng viên

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ đối với toàn thể đảng viên; Duy trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ; Nội dung sinh hoạt chi bộ thiết thực, hình thức phù hợp, chất lượng sinh hoạt nâng cao; Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ; Đề cao trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên; Tạo không khí sinh hoạt chi bộ vừa nghiêm túc thẳng thắn, vừa dân chủ hòa đồng…

      Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ đối với toàn thể đảng viên; Duy trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ; Nội dung sinh hoạt chi bộ thiết thực, hình thức phù hợp, chất lượng sinh hoạt nâng cao; Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ; Đề cao trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên; Tạo không khí sinh hoạt chi bộ vừa nghiêm túc thẳng thắn, vừa dân chủ hòa đồng… Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Vượng - TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị Tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn Hòa Mạc, xã Yên Bắc và xã Mộc Nam được Huyện ủy Duy Tiên tổ chức tại UBND xã Yên Bắc vào sáng ngày 22/4/2017

Toàn cảnh hội nghị tọa đàm

      Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HĐ/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới trong nội dung sinh hoạt, ban hành nghị quyết, phân công nhiệm vụ đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát .., nên chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ được phát huy. Tuy vậy, hiện nay chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ vẫn còn thấp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chưa cao, việc tạo nguồn đảng viên trẻ gặp  khó khăn…

      Tại hội nghị, 08 ý kiến thảo luận của các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn Hòa Mạc, xã Yên Bắc và xã Mộc Nam đã khẳng định tầm quan trọng của việc sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời cũng như nêu lên những hạn chế, bất cập hiện nay là một số chi bộ, Đảng viên chưa quan tâm đúng mức việc tham gia sinh hoạt; chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ vẫn chưa cao, nhiều chi bộ sinh hoạt chuyên đề còn ít, đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu; các văn bản quán triệt còn chồng chéo, chưa có sự sàng lọc; các đảng viên sinh hoạt chi bộ thường là những người cao tuổi…Về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phần lớn các ý kiến cho rằng cần quán triệt đầy đủ, nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ phải nắm rõ nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ và tình hình tư tưởng đảng viên và điều hành thảo luận gợi mở về những vấn đề cần thiết để đảng viên thảo luận, chi bộ phải luôn đoàn kết thống nhất, ghi chép biên bản đầy đủ và có kết luận rõ ràng; thường xuyên tập huấn cho bí thư, phó bí thư chi bộ để được cập nhật những kiến thức mới và kinh nghiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đ/c Nguyễn Đức Vượng - TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tọa đàm

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tọa đàm, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đức Vượng đánh giá cao những ý kiến, kinh nghiệm và vai trò của các đồng chí Bí thư Chi bộ trong suốt thời gian qua, để chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian tới ngày càng được nâng lên, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị, các đồng chí Huyện ủy viên được phân công phụ trách xã, thị trấn cần thường xuyên về dự sinh hoạt theo sự phân công để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt đúng theo yêu cầu; Đảng ủy, Chi bộ các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên (nơi làm việc và nơi cư trú); công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; làm tốt công tác ghi chép biên bản họp chi bộ; trong sinh hoạt các đồng chí Bí thư Chi bộ cần nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ, đề cao trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên, tạo không khí sinh hoạt chi bộ vừa nghiêm túc thẳng thắn, vừa dân chủ hòa đồng, chú ý đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm Chị thị số 10 của Ban Bí thư gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Các tin khác