Hội nghị nghe báo cáo công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng vùng Tây Đáy gắn với việc bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông
Hội nghị nghe báo cáo công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng vùng Tây Đáy gắn với việc bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông

Chiều ngày 16/8/2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) vùng Tây Đáy gắn với việc bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông....

Giải Cầu lông cán bộ đoàn, hội chuyên trách tỉnh Hà Nam năm 2016
Giải Cầu lông cán bộ đoàn, hội chuyên trách tỉnh Hà Nam năm 2016

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016), sáng ngày 08/10/2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Nam tổ chức giải Cầu lông cán bộ đoàn, hội chuyên trách tỉnh Hà Nam năm 2016....

Hội nghị báo cáo việc xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ 7
Hội nghị báo cáo việc xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ 7

Chiều 8/11, Ban tổ chức xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ 7 tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị nghe Hội VHNT tỉnh cùng hội đồng sơ khảo tại địa phương báo cáo việc xét tặng giải thưởng năm 2016...