Thứ 4 Ngày 26/04/2017

Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 26/4/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

      Sáng ngày 26/4/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

      Lớp học được tổ chức từ ngày 17/4/2017 đến ngày 26/4/2017, gồm 65 đảng viên mới của 28 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.Trong thời gian 8 ngày, các đảng viên đã được bồi dưỡng những vấn đề cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ đảng viên. Trên cơ sở đó, các đảng viên mới được kết nạp nâng cao nhận thức, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

Đồng chí Lại Văn Hanh - TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu bế giảng lớp học

      Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Lại Văn Hanh - TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm giảng dạy của các giảng viên; tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của học viên;đề nghị các học viên sau khóa học trở về công tác tại các cơ quan, đơn vị tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Trung Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức lớp học trao giấy chứng nhận cho các học viên xuất sắc

      Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới, 07 học viên xuất sắc được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Ban TG Đảng ủy khối CCQ tỉnh

 

Các tin khác