Thứ 6 Ngày 28/04/2017

Công an Hà Nam: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả sau 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnhHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai toàn diện, cụ thể tới 100% CBCS các đơn vị, Công an các huyện, thành phố

      Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnhHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai toàn diện, cụ thể tới 100% CBCS các đơn vị, Công an các huyện, thành phố. Bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị, từng tổ đội, mỗi CBCS chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện sát hợp với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quảTừ đó CBCS đã tự giác và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; ra sức học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ về mọi mặt; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

       Đảng ủy, Giám đốc  Công an tỉnh Hà Nam xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là công tác trọng tâm, xuyên suốt gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Công an nhân dân học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”. Đồng thời coi đây là nội dung quan trọng, bắt buộc, song hành cùng công tác xây dựng Đảng, XDLL và nhiệm vụ công tác chuyên môn. Điều đó có nghĩa là việc học tập và làm theo gương Bác phải góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn cán bộ, chiến sỹ Công an từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, mỗi CBCS sẽ là những “viên gạch hồng” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Do đó công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt tới 100% CBCS.

 

      Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam; Đại tá Trương Minh Côn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và đại diện các đồng chí lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ - Bộ Công an; đồng chí Trưởng phòng Công tác chính trị; Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Hà Nam chứng kiến đại diện các đội nghiệp vụ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Hà Nam ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tháng 3/2017.

      Để cụ thể hóa việc “đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch số 26-KH/ĐUCA với 2 mục đích, 5 yêu cầu, 6 nội dung cụ thể được triển khai tới toàn Đảng bộ và các chi bộ cơ sở. Tổ chức thảo luận các nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì trong các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi, đảng bộ.Phòng Tham mưu là đơn vị đầu tiên của Công an tỉnh triển khai mô hình điểm với nội dung “Tư duy, nói, viết và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu” với 3 nội dung, 4 biện pháp thực hiện mô hình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Duy trì một tuần tổ chức hai buổi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở mô hình điểm của phòng Tham mưu, các chi bộ, đơn vị trong Công an tỉnh từng bước rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn mô hình phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị mình như: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; Đoàn thanh niên Công an tỉnh xây dựng mô hình "Tư duy năng động sáng tạo, làm việc khoa học, cụ thể, chu đáo, nói đi đôi với làm; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đoàn theo phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên"; Trại tạm giam xây dựng mô hình "Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an  tỉnh phối hợp tổ chức tọa đàm về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ"; đến nay có 15 đơn vị tổ chức đối thoại, trao đổi kinh nghiệm giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị với đoàn viên, thanh niên, hội viên về việc học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phòng Hậu cần kỹ thuật tổ chức hội thi  "Kể chuyện về phong cách Hồ Chí Minh" trong đơn vị…

      Để việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có sức lan tỏa rộng rãi, Đảng bộ Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc để CBCS ghi nhớ, học tập và làm theo; thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đăng tải hơn 300 tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của CBCS Công an Hà Nam . Duy trì mục gương người tốt, việc tốt trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và mạng máy tính nội bộ; định kỳ ra thông báo gương người tốt, việc tốt, duy trì, nâng cao chất lượng việc ghi Sổ vàng của Công an tỉnh và các đơn vị, đoàn thể. Bên cạnh đó Công an Hà Nam cũng trú trọng tới công tác bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến và đến nay, đã có 67 tập thể, gần 200 cá nhân đăng ký trở thành điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020; 35 tập thể, cá nhân được ghi sổ vàng Công an tỉnh, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được ghi sổ vàng đơn vị; hơn 1trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

      Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh xác định, đội ngũ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải là người đi đầu với trách nhiệm nêu gương, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải “nói đi đôi với làm”. Vai trò nêu gương của từng CBCS phải được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong công việc hằng ngày của mỗi CBCS chứ không phải là những “khẩu hiệu” hay là những lời hay chữ đẹp trên giấy. Tránh hô hào chung chung về học tập đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh mà luôn gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình và với mỗi một cán bộ, chiến sỹ. Để khách quan trong việc đánh giá tinh thần, thái độ làm việc của CBCS, Công an tỉnh đã tổ chức tiếp thu ý kiến nhân dân dưới nhiều hình thức như: thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; gửi công văn, thư ngỏ đến các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân; tổ chức diễn đàn, hội nghị lấy ý kiến; các hòm thư góp ý, Cảnh sát khu vực kiểm điểm trước dân… Đã có hơn 800 ý kiến đóng góp của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân về kết quả công tác đảm bảo ANTT, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, văn hoá ứng xử của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Công an trong tỉnh qua đó, trong thực hiện nhiệm vụ, đạo đức, lối sống của từng CBCS Công an Hà Nam đã có sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện; đoàn kết nội bộ được tăng cường; thực hiện nghiêm chế độ làm việc, kỷ luật trong công tác, chiến đấu; thực hiện chế độ thông tin báo cáo, sử dụng trang phục, tư thế, lễ tiết, tác phong nghiêm túc, chính quy; chào hỏi, xưng hô, ứng xử có văn hóa; nội vụ vệ sinh ngăn nắp, gọn gàng .…Qua đó tỷ lệ vi phạm kỷ luật của CBCS giảm còn từ 0,47% năm 2015 xuống 0,46% năm 2016.

      Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nam luôn lấy mục tiêu "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" làm tiêu chí phấn đấu; thực hiện tốt khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân"… do Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động. 100% cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kính trọng, lễ phép, sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện hiệu quả trên các lĩnh vực công tác công an, cụ thể:

      Lực lượng an ninh thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, không để xảy ra “bị động, bất ngờ”.  Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền những chủ trương, giải pháp quan trọng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động phức tạp của các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân” và các đối tượng chống đối trên địa bàn, không để đối tượng hoạt động gây rối an ninh, trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm, lễ hội lớn, các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc tại địa phương.

      Lực lượng Cảnh sát nhân dân làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, liên tục mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án, nhất là đối với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Đã điều tra khám phá 249/297 vụ phạm pháp hình sự, đạt 83,8%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng điều tra 16/17 vụ, đạt 94,1%.  Lực lượng Cảnh sát bảo vệ, cơ động, Cảnh sát 113, các tổ công tác đảm bảo ANTT tăng cường tuần tra, canh gác trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông gắn với đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến, phát hiện, xử lý 11.963 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt 20 tỷ 638 triệu đồng. Tăng cường xử lý tình trạng xe quá khổ, chở quá tải trọng, đã phát hiện, xử lý 1.544 trường hợp, phạt tiền 11 tỷ 707 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 373 trường hợp.

      Trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, cán bộ, chiến sỹ làm công tác tiếp dân thực hiện phương châm “hết việc chứ không hết giờ”, tổ chức làm thêm ngày, thêm giờ hành chính phấn đấu giải quyết hết công việc cho tổ chức, công dân tới liên hệ trong ngày. Cấp 69.674 CMND, CCCD cho công dân theo đúng quy định.Tổ chức kiểm tra 2.037 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện, xử lý 73 cơ sở vi phạm, phạt 178 triệu đồng; bắt 02 vụ, 09 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke. Tập trung thực hiện kế hoạch mở đợt tuyên truyền, vận động, tổng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đã thu giữ 37 khẩu súng các loại, 97 viên đạn, 17 công cụ hỗ trợ, 138 dao kiếm các loại. Phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 18 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thu giữ 130kg pháo các loại; khởi tố 05 vụ, 05 bị can; xử lý hành chính 13 vụ, 13 đối tượng.  

      Trong công tác xây dựng lực lượng, các đơn vị, CBCS đều thực hiện nghiêm Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.   Phát động CBCS thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác, sinh hoạt. Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Kỷ cương, kỷ luật được siết chặt, tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác và thái độ ứng xử với nhân dân của CBCS được nâng cao. Xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu XDLL được nhân dân gửi thư khen ngợi. Thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; tích cực ủng hộ các quỹ vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam, quỹ đền ơn, đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách với số tiền gần 170 triệu đồng. Tổ chức 3 đợt tình nguyện tại Hà Giang, Hòa Bình, Yên Bái với số tiền gần 400 triệu đồng... 

      Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND năm 2016. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trương Minh Côn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi giao lưu về những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tháng 5/2016.

      Ghi nhận qua một năm thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Công an Hà Nam đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên. Các chỉ tiêu thi đua ở các chi, đảng bộ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra. Các đơn vị đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc được các cấp khen thưởng. và trở thành tấm gương sáng trong học tập, công tác trên các lĩnh vực công tác Công an . Năm 2016, Công an tỉnh được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, 6 tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng Ba, 5 tập thể, 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 01 cá nhân được tôn vinh 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc.

      Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, thời gian tới Đảng bộ Công an Hà Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

      Một là: Tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2017 với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" và việc đăng ký làm theo Bác năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Sáu Điều Bác Hồ dạy .

      Hai là:  Duy trì và đưa nội dung kiểm điểm thực hiện Chỉ thị số 05 trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt đơn vị, đoàn thể trong Công an tỉnh thành nề nếp.  

      Ba là: Tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 và việc thực hiện Chỉ thị 05 của các lực lượng Công an trong tỉnh. Chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả việc ghi Sổ vàng gương người tốt, việc tốt.  

      Bốn là: Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung hoàn thiện và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, CBCS; bám sát khẩu hiệu hành động của Bộ “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đề ra các khẩu hiệu hành động theo hướng ngắn gọn, thiết thực, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.  

      Năm là: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

      Sáu là: Tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ để đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng Công an tỉnh Hà Nam”./.

N.X.H – Công an tỉnh Hà Nam

Các tin khác