Thứ 6 Ngày 28/04/2017

Ban tuyên giáo huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng và công tác xã hội

Chiều ngày 26/4/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tuyên truyền miệng và công tác xã hội cho gần 100 đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; Báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội của huyện

      Chiều ngày 26/4/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tuyên truyền miệng và công tác xã hội cho gần 100 đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; Báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội của huyện

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

      Với 02 nội dung được truyền đạt gồm Công tác tuyên truyền miệng và Dư luận xã hội (các phương pháp nắm bắt dư luận xã hội; định hướng dư luận xã hội…) đã giúp các học viên đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, những tác động của Dư luận xã hội và vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng để từ đó giúp cho các báo cáo viên, cộng tác viên truyền tải đầy đủ, chính xác và trung thực, thông tin phải vừa mang tính thời sự quan trọng, vừa có những chuyên đề đi sâu vào những vấn đề lý luận cơ bản, những vấn đề mới đang đặt ra tại địa phương và có liên quan thiết thực đến các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương./.

Các tin khác