Thứ 2 Ngày 15/05/2017

Viện Kiểm sát nhân dân- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ký quy chế phối hợp công tác

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) - Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh vừa tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

      Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) - Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh vừa tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

      Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị gồm 3 chương, 11 điều, quy định rõ phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, hình thức, phương pháp phối hợp giữa hai cơ quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đảm bảo chế độ bảo mật thông tin. 

      Nội dung phối hợp được thực hiện bằng các hình thức: Trao đổi trực tiếp qua điện thoại, sau đó gửi bằng văn bản để kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến việc phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo có dấu hiệu tội phạm và kiến nghị khởi tố, hành vi vi phạm pháp luật về quốc phòng nhất là trong chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự theo thẩm quyền, trách nhiệm của từng đơn vị.

      Tiếp đó, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, xác minh nhằm đảm bảo mọi tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố phải được kịp thời phát hiện, giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi có yêu cầu cử cán bộ phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ quan có yêu cầu cần chủ động gửi văn bản đề nghị cơ quan được yêu cầu phối hợp thực hiện.

 

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Việc Bộ CHQS tỉnh và VKSND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thể hiện rõ vai trò, nhiệm vụ của hai đơn vị trong tình hình mới, góp phần quan trọng đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. 

      Để nâng cao hiệu quả phối hợp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh hai cơ quan cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sớm. Cùng đó, thủ trưởng hai đơn vị tập trung lãnh đạo, tăng cường trách nhiệm trong phối hợp, nhằm tạo thống nhất nhận thức áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết đối với các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy có biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.

Nguồn "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác