Thứ 4 Ngày 17/05/2017

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XVIII dự kiến diễn ra từ 11-13/7

Sáng 15/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm) và tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 5, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

      Sáng 15/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm) và tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 5, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

      Về nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII, hội nghị đã thảo luận và thống nhất: dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 11/7 đến 13/7/2017 tại Hội trường UBND tỉnh.

      Ngoài những nội dung thường lệ theo luật định, kỳ họp này tập trung xem xét, thông qua một số vấn đề quan trọng khác như: phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức và người làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; sửa đổi nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh…

      Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến được tổ chức vào ngày 24/5 tới; mỗi huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc tại 2-3 điểm, trong đó có ít nhất 1 điểm tiếp xúc trực tiếp tại thôn, xóm, tổ dân phố.

      Để kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh thành công tốt đẹp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị; nhất là việc hoàn thành sớm các báo cáo, văn bản phục vụ cho kỳ họp và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri…

      Về phiên họp thường kỳ tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Từ sau phiên họp thường kỳ tháng 4, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội năm 2017; tăng cường thực hiện giám sát theo chuyên đề, giám sát thường xuyên, nội dung tập trung vào lĩnh vực an sinh xã hội, liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo; tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh…

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

      Triển khai chương trình hoạt động trong thời gian tới, phiên họp đã thống nhất một số nội dung trọng tâm sau: Tập trung đôn đốc thực hiện, giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, nhất là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017; thực hiện giám sát theo chuyên đề; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương; điều phối các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII…

      Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh. Trong đó tập trung cao nhất cho việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri; bám sát các quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, phối hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp./.

Nguồn "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác