Thứ 4 Ngày 24/05/2017

Thành ủy Phủ Lý: tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2017

  Sáng ngày 22/5/2017 Thành ủy Phủ Lý tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2017. Dự lớp tập huấn có đồng chí Bùi Hồng Tiến- phó bí thư TT Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo, giảng viên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố, các đồng chí trong ban tuyên giáo Đảng ủy các phường xã; các đồng chí báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các cộng tác viên dư luận xã hội Thành phố.

      Sáng ngày 22/5/2017 Thành ủy Phủ Lý tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2017. Dự lớp tập huấn có đồng chí Bùi Hồng Tiến - phó bí thư TT Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo, giảng viên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố, các đồng chí trong ban tuyên giáo Đảng ủy các phường xã; các đồng chí báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các cộng tác viên dư luận xã hội Thành phố.

      Trong thời gian ½ ngày các học viên đã được các giảng viên của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 2 chuyên đề: Chuyên đề 1: Một số kỹ năng trong công tác tuyên truyền miệng. Chuyên đề 2: Dư luận xã hội, các phương pháp nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

      Phát biểu tại lớp tập huấn, đ/c Bùi Hồng Tiến - phó bí thư TT Thành ủy yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo phải tự rèn luyện mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động đi trước cùng các sự kiện để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt công tác tuyên giáo tại đơn vị.

      Thông qua lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay ./.

Bích Hạnh - Đức Quang

Các tin khác